Cum să îți optimizezi costurile printr-o gestionare corectă a deșeurilor

Cum să îți optimizezi costurile prin gestionarea deșeurilor

Cum să îți optimizezi costurile printr-o gestionare corectă a deșeurilor

Volumele mari, diversitatea deșeurilor și imprevizibilitatea fluxurilor de producție împiedică fabricile generatoare de deșeuri să răspundă rapid cerințelor de mediu și într-un mod profitabil pentru economia afacerii. Deșeurile devin dificil de gestionat și, astfel, companiile riscă să atragă costuri suplimentare cu transportul, depozitarea și chiar distrugerea materialelor ce pot fi valorificate. Află cum îți putem optimiza costurile ușor și fără complicații. 

Îți oferim oportunitatea unui audit intern gratuit și fără obligații  

Pe piața din România încă există foarte multe fabrici care se confruntă cu managementul deșeurilor și, în special, cu determinarea costurilor reale pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor și a rebuturilor. Cantitățile foarte mari, fluxurile imprevizibile de la o lună la alta, amestecul deșeurilor și necatalogarea lor corectă în funcție de codurile de deșeuri reglementate, lipsa resurselor tehnice și umane necesare, toate acestea determină companiile să apeleze la soluții ce nu doar că sunt mai puțin sustenabile, dar aduc și pierderi substanțiale. 

Pentru a sări în ajutorul companiei tale, Eltex a creat serviciul de evaluare a modului de gestionare a deșeurilor pentru a investiga principalele puncte de intervenție și a propune trasee sustenabile pentru deșeurile companiei tale, care să le și valorifice. Totul este gratuit, fără obligații.

Cu noi ai asistență flexibilă și soluții specifice 

Evaluarea internă ne ajută să identificăm provocările cu care compania ta se confruntă, fie că țin de gestionarea deșeurilor uzuale, fie de imprevizibilitatea proceselor de producție. Noi oferim asistență flexibilă și acționăm inclusiv în zonele de producție și logistică. Pentru ca intervențiile noastre să te ajute să îți eficientizezi activitatea, alocăm la sursele de generare a deșeurilor necesarul tehnic (logistic – recipienți, cărucioare și sisteme de colectare – milkrun) precum și necesarul de resursă umană. 

Experiența noastră ne permite să dimensionăm corect volumele de deșeuri generate, să le identificăm și să le clasificăm conform HG 856 din 2002 cu privire la respectarea codurilor de deșeuri. Indiferent de tipul materialelor identificate (carton, sticlă, fier, aluminiu, deșeuri din procesul de producție etc.), noi reușim colectarea selectivă și direcționarea acestora către trasee sustenabile, prin care să fie valorificate și introduse în noi cicluri de producție. Avem expertiză inclusiv în manipularea deșeurilor periculoase, ce prezintă riscuri substanțiale pentru sănătatea și siguranța publică. Pentru acestea, asigurăm echipamente tehnice și containere speciale și acordăm grijă inclusiv procesului de decontaminare a materialelor și, ulterior, a containerelor în care au fost stocate.

De ce să investești într-un sistem dedicat de management al deșeurilor 

Atunci când ai un partener de încredere în gestionarea deșeurilor, îți poți continua activitatea fără griji suplimentare. Noi suntem aici să îți transformăm pierderile în resurse, prin cele mai eficiente și eficace soluții. 

Identificăm deșeurile direct la sursă, și astfel, asigurăm trasabilitatea necesară îndeplinirii țintelor individuale și crearea unui flux de colectare, sortare, ambalare din locația de generare prin care eliminăm costuri importante cu operațiunile specifice. Fiecare deșeu este cântărit, și în funcție de nevoie, îl procesăm la fața locului sau îl pregătim pentru transport în vederea reciclării, tratării sau neutralizării. Astfel, obținem optimizarea spațiului de stocare și a transportului, prin principiul proximității, și reușim să minimizăm amprenta de CO2. 

Pentru deșeurile cu valoare ridicată (cupru, aluminiu etc) sau a componentelor și pieselor deșeu avem un regim special de colectare și depozitare temporară în zone monitorizate de siguranță. În funcție de codul acestora, putem valorifica deșeurile la prețurile pieței internaționale conform bursei sau le putem distruge direct la locul de generare, pentru a evita spionajul industrial sau poluarea. Un lucru este cert, punem întotdeauna pe primul loc nevoile companiei tale. 

Alege soluțiile Eltex și noi îți maximizăm veniturile

Deșeurile pot deveni generatoare de costuri, dar nu și atunci când ai alături partenerul potrivit care să transforme riscurile în oportunități. Nu doar că te ajutăm să îți optimizezi costurile, dar reușim să valorificăm pe deplin deșeurile și să generăm venituri pentru compania ta. Cere o vizită de evaluare, iar noi vom analiza provocările privind deșeurile și vom dezvoltăm cele mai bune soluții pentru toate nevoile specifice ale companiei tale.