Regulament campanie Plogging Challenge

Regulament campanie Plogging Challenge

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 ORGANIZATORUL campaniei este ELTEX RECYCLING SA, cu sediul în Oradea, str.Principatele Unite, nr. 10, jud. BIHOR, înregistrată la Registrul Comertului sub numărul
J05/1254/2014, CUI RO30184428, numită în cele ce urmează “Organizator”;

1.2 Campania se adresează tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și/sau pregătire fizică, de pe teritoriul întregii țări.

1.3 Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, prin publicarea acestuia pe pagina web a organizatorului.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1 La această provocare pot participa toate persoanele, indiferent de vârsta și/ sau pregătire fizică de pe teritoriul întregii tări.

2.2 Participanții la provocare pot incărca câte una sau mai multe fotografii și/sau filmulețe de la aceeași activitate sportiva derulată în paralel cu cea de ecologizare zona verde, pe pagina social media dedicată provocării.

2.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1 Campania este anunțată de Organizator pe pagina de Facebook Eltex Recycling și Plogging Challenge powered by Eltex .

3.2 Campania este organizată pentru toate persoanele, indiferent de vârsta și/ sau pregătire fizică de pe teritoriul întregii tări.

3.3 Persoanele care acceptă provocarea vor aprecia și distribui pagina Facebook – Plogging challenge powered by Eltex.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100093184458271
Se vor filma si/sau fotografia în timp ce fac #plogging si vor încărca ”rezultatul” pe pagina personala Facebook, mentionând (@)pagina dedicată acestei provocări Plogging challenge powered by Eltex.
Vor nominaliza apoi unul sau mai mulți prieteni/prietene îndemnându-i/le să accepte provocarea.
Pentru a intra în posesia kitului de plogging, vor trimite numele complet, respectiv datele de contact catre adresa de corespondență electronică office@eltexrecycling.ro .

SECTIUNEA 4. DEFINIȚII

Ce este Ploggingul?

Plogging îmbină, de fapt, două activități: #jogging și adunat deșeuri. Acesta este un concept suedez, ce s-a răspândit destul de repede în întreaga lume, preluat de diferiți activiști din domeniul protecției mediului sau organizații non-guvernamentale. În România există inițiative similar, mulțumindu-le pe această cale deschizătorilor de
drumuri. Ploggingul are un impact vizibil nu doar asupra mediului înconjurător, ci și asupra sănătății fizice și psihice a practicanților. Sportul contribuie la un stil de viață sănătos, ajutând la buna funcționare a organismului și la eliberarea de stres. În timpul activităţii, corpul realizează mișcări variate și mai complexe față de alergarea clasică, prin efectuarea de genoflexiuni, ghemuiri şi întinderi. Astfel, în timp ce în 30 de minute de jogging organismul arde aproximativ 270 de calorii, în timpul unei curse de plogging cu aceeaşi durată se consumă circa 330 de calorii. Toți cei care se simt responsabili față de natură și vor să arate că schimbarea vine din inițiativa fiecărui cetățean, sunt invitați să accepte provocarea Eltex Recycling.

SECTIUNEA 5. PREMIILE DIN CAMPANIE

5.1 Toți participanții care urmează și respect pașii provocării vor primi un un kit de plogging. Conținutul kit-ului de plogging oferit: rucsac pliabil verde, 20 saci deșeu și mănușă
reutilizabilă, personalizate cu logo provocare, respectiv un cleste telescopic dedicat ridicării deșeurilor.

5.2 Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte produse;

5.3. Participantul nu poate să cedeze drepturile asupra premiului unei alte persoane.

SECTIUNEA 6. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

6.1 Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor acestui Regulament;

6.2 Organizatorul – în calitate de Operator – prelucrează datele personale ale Participanților la această campanie în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal – Regulamentul U.E. 2016/679 – GDPR.

6.3 Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele vizate își exprimă acordul expres și neechivoc, că datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea înscrierii, validarii și atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții (în cazul premiilor impozabile).

SECTIUNEA 7. FORTA MAJORA

7.1 Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea
de a-ți îndeplini obligațiile asumate prin Regulament;

7.2 Daca o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea
privind îndeplinierea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice Participanților in termen de 5 zile lucratoare.