Reciclare ambalaje: cum să determini cantitățile de ambalaje corect pentru a nu mai fi o problemă?

  • Home
  • Blog
  • blog
  • Reciclare ambalaje: cum să determini cantitățile de ambalaje corect pentru a nu mai fi o problemă?
Reciclare ambalaje și cum să determini cantitățile de ambalaje corect

Reciclare ambalaje: cum să determini cantitățile de ambalaje corect pentru a nu mai fi o problemă?

Procesul de reciclare ambalaje reprezintă unul din motivele pentru care determinarea corectă a cantităților de ambalaje generate este importantă.

Volumul mare al deșeurilor de ambalaje introduse pe piață per reper prezintă provocări pentru cele mai multe companii nu doar din considerente interne sau de mediu, cât și din cauza incapacității de a determina corect cantitățile de ambalaje generate. Noi înțelegem aceste provocări și, de aceea, oferim evaluări gratuite și soluții personalizate de waste management, pentru ca deșeurile de ambalaje să nu mai reprezinte vreodată o problemă. 

 

De ce trebuie să determini cantitățile de ambalaje?

Conform OUG 195/2005, orice activitate economică are un impact asupra mediului ce trebuie evaluat și deși primul gând sunt deșeurile și gestiunea acestora, ambalajele nu trebuie evitate. Indiferent de materialul folosit sau greutatea acestora, o evidență privind cantitățile de ambalaje generate este necesară pentru a găsi soluțiile de reciclare ambalaje corespunzătoare. Pe baza acestor evidențe se realizează și rapoartele către instituțiile de mediu, obligatorii pentru fiecare companie. 

Eltex oferă soluții de audit intern gratuit pentru a stabili atât sursa deșeurilor, cât și impedimentele întâlnite în determinarea exactă a cantității de ambalaje. În urma acestei evaluări, identificăm soluții de waste management și propunem recomandări care nu doar să optimizeze costurile, dar care să susțină misiunea companiei privind sustenabilitatea produselor și serviciilor oferite. 

 

Ce soluții oferă Eltex privind determinarea cantităților de ambalaje?

Pentru ca serviciile noastre să își atingă obiectivele de sustenabilitate și optimizare a costurilor, am creat o platformă IT care să asigure conformitatea și trasabilitatea întregului proces de waste management, inclusiv în ceea ce privește ambalajele. Înregistrarea cantităților de ambalaje generate este, astfel, automatizată, pentru o mai bună evidență. 

Facilitând procesele prin intervenția platformei IT, oferim companiilor mai multă siguranță în realizarea documentelor privind gestionarea și raportarea deșeurilor către instituțiile abilitate. 

Printre serviciile de raportare pe care le asigurăm se numără:

  • Raportări ANPM și raportări APM;
  • ➡ Raportări ambalaje la Fondul pentru Mediu;
  • ➡ Raportări OTR;
  • ➡ Raportări privind Gestiunea Deșeurilor
  • ➡ Raportări obligații Autorizația Integrată de Mediu.

Totodată, vrem să susținem companiile în alegerea OIREP-ului potrivit pentru colaborare, pentru ca obligațiile să devină ușor de realizat. Iar pentru producători, avem o altă resursă și anume propria expertiză ce poate servi la îndeplinirea obiectivelor individuale privind reciclarea ambalajelor.

platforma IT specializată de mediu pentru calculul cantității de ambalaje

Reciclare ambalaje: un alt motiv pentru determinarea cantităților de ambalaje

De obicei, deșeurile generale, ce includ articole precum ambalaje contaminate, materiale plastice de calitate scăzută, ambalaje pentru produse și polistiren ajung la groapa de gunoi.

Eltex urmărește întotdeauna îndeplinirea unor obiective ale economiei circulare. Astfel, căutăm cele mai sustenabile soluții de reciclare ambalaje pentru compania ta. Ne dorim să reducem considerabil numărul de ambalaje care ajung la groapa de gunoi, de aceea, în urma evaluării gratuite, stabilim traseul potrivit pentru deșeurile tale. 

Primul pas constă în identificarea loturilor de produse neconforme sau contaminate, atât provenite din producție, cât și pe cele expirate. Acestea sunt clasificate conform HG 856 din 2002 și preluate separat de celelalte tipuri de deșeuri. Evaluăm riscurile de mediu și direcționăm deșeurile din ambalaje către soluțiile sustenabile potrivite (compostare, biogaz, reutilizare). 

Prin reciclarea ambalajelor, nu doar că reducem semnificativ volumul de deșeuri de ambalaje generate și, implicit, costurile cu gestionarea lor, dar generăm soluții de a le valoriza eficient. Soluțiile privind depozitarea și incinerarea pot fi mult mai comode, dar îngreunează pe termen mediu și lung obiectivele de sustenabilitate ale companiei tale. În plus, prin procesele suplimentare de sortare, separare și ambalare a deșeurilor, reușim să le reintegrăm în circuitele economice și să reducem, astfel, costurile cu materiile prime. 

 

Acordăm atenție sporită separării corespunzătoare a ambalajelor din mase plastice

Printre deșeurile de ambalaje generate de compania ta, se poate număra un număr ridicat de repere din mase plastice sau ambalaje atipice pentru care procedurile clasice de reciclare nu sunt eficiente. Totodată, trebuie să ții cont de varietatea polimerilor și de riscul amestecării lor în momentul colectării, circumstanță ce adesea reprezintă o provocare generatoare de costuri. 

Noi am acordat atenție și acestei probleme, asigurându-ne că serviciile noastre variază într-atât încât să putem aloca sprijin personalizat diferitor companii și industrii. Sistemele de colectare separată, direct de la utilaje, a polimerilor valoroși au ca scop valorificarea acestora, pentru ca reciclarea ambalajelor să se realizeze eficient și corespunzător. 

 

Distrugeri on-site pentru cantitățile de ambalaje ce nu pot fi reciclate 

Mai mult, în cazul în care reciclarea ambalajelor nu pot fi realizată, soluția nu este groapa de gunoi și nici depozitarea lor, întrucât pot chiar afecta sănătatea angajaților tăi, cât și mediul în care își desfășoară activitatea. Pentru a evita aceste situații, am dezvoltat soluțiile de distrugere controlată a deșeurilor de ambalaje, care implică utilizarea celor mai performante tehnologii din domeniu și asistență din partea unui personal specializat, protejând, astfel, mediul de lucru și cel înconjurător. 

 

De ce să alegi echipa Eltex? 

Misiunea noastră nu se rezumă doar la atingerea obiectivelor de sustenabilitate, ci se extinde către împărtășirea expertizei către colaboratorii noștri și dezvoltarea constantă împreună cu aceștia a celor mai bune soluții de waste management. Experiența de 20 de ani în domeniu ne transformă în partenerul ideal, cu ajutorul căruia să atingi obiectivele de siguranță și performanță.