Decontaminarea și importanța gestionării deșeurilor în funcție de clasificarea oficială

  • Home
  • Blog
  • blog
  • Decontaminarea și importanța gestionării deșeurilor în funcție de clasificarea oficială
soluții pentru decontaminarea și gestionarea deșeurilor

Decontaminarea și importanța gestionării deșeurilor în funcție de clasificarea oficială

Anual, cantități enorme de deșeuri ajung la groapa de gunoi, în special materialele care nu pot fi ușor reciclate și reintroduse în ciclurile de producție. O evaluare privind gestionarea deșeurilor în fabrică ne va oferi posibilitatea de a investiga sursa acestora, modul în care acestea sunt colectate, sortate și transportate spre soluția finală. Efectele contaminării variază în funcție de substanțele chimice aflate în componența reziduurilor.

De ce este bine să apelăm la evaluări preliminare ale factorilor de risc?

La Eltex punem preț pe identificarea celor mai potrivite soluții privind decontaminarea și managementul resurselor. Conform OUG 195/2005, orice activitate economică are un impact asupra mediului ce trebuie evaluat, de aceea începem colaborările prin vizite gratuite de evaluare a factorilor de risc. Împreună stabilim zonele de non-conformare și strategii pentru gestionarea deșeurilor, ținând cont de codurile de deșeu atribuite acestora, ca urmare a respectării HG 856 din 2002.

Gestionarea deșeurilor în funcție de clasificarea reglementată

Codurile atribuite sunt valoroase, permițând înțelegerea amenințărilor pentru mediu și reprezentând, totodată, un pas esențial în stabilirea activităților de decontaminare și tehnicilor pentru gestionarea deșeurilor ce urmează a fi efectuate.

Deșeurile generale (nepericuloase) includ hârtie, carton, metal, oțel și cutii din aluminiu, lemn și reziduuri din plastic. Cu echipament și personal potrivite, aceste deșeuri pot fi reciclate și salvate de la groapa de gunoi. Unele reciclabile pot chiar adăuga valoare afacerii tale.

Un alt tip de deșeuri sunt cele periculoase ce trebuie gestionate cu mare grijă, datorită conținutului de substanțe inflamabile, toxice sau cancerigene. Aceste substanțe pot prezenta riscuri majore la adresa sănătății și securității publice, dar și a mediului. Ne asigurăm că toate procesele de gestionare a acestora sunt realizate de experți, folosind echipamente securizate și de înaltă calitate pentru a elimina orice risc.

De ce să fii atent la containerele pentru distribuție și depozitare și cum pot ele influența gestionarea corectă a deșeurilor?

În intenția decontaminării, loturile de produse neconforme sau contaminate sunt identificate și preluate separat de alte deșeuri, în containere potrivite pentru fiecare tip de reziduu. Deșeurile considerate periculoase sunt securizate, pentru a evita accidente ce pot provoca efecte dezastruoase. În continuare, deșeurile sunt transportate către zone de depozitare, organizate atent în funcție de compatibilitatea deșeurilor, care este evaluată din perspectiva unor factori precum proprietățile fizice și chimice și natura agenților de stingere ce pot servi fiecărei categorie în caz de incendiu. Aceste compartimentări sunt menite să asigure un nivel înalt de protecție a mediului și a sănătății publice, în concordanță cu Art. 20, și trasabilitatea de la locul generării la destinația finală, conform Art. 49, respectiv Art. 60, toate acestea regăsite în Legea 211/2011 privind deșeurile.

Spațiile de depozitare sunt echipate corespunzător cu kit-uri pentru intervenții rapide în cazul scurgerii deșeurilor lichide, cu aspiratoare specializate și rezervoare de reținere. Separăm în mod securizat deșeurile inflamabile de celelalte. Pentru deșeurile periculoase obiectivul este evitarea amestecării accidentale cu alte materiale și substanțe. De aceea, creăm fluxuri speciale, etichetând și înregistrându-le chiar de la locul generării lor.

Acordăm atenție inclusiv decontaminării containerelor

Containerele sunt la rândul lor decontaminate, exemplu fiind containerele de tip IBC folosite pentru diverse materii prime lichide, ce se pot sau nu transforma în deșeuri periculoase. Procesul efectiv al decontaminării nu poate începe fără o evaluare corespunzătoare și o încadrare a containerelor în funcție de codurile reglementate. Aceste proceduri asigură delimitarea corectă a containerelor ce pot fi reutilizate de cele neadecvate, ce nu mai pot servi în siguranță vreunei activități. Toate marcajele, etichetele, plăcile existente de pe suprafața containerului IBC sunt, ulterior, curățate pentru a asigura securitatea posibilelor informații despre produs, furnizor sau clienți. Fiindcă toate serviciile oferite servesc unor obiective sustenabile, folosim doar detergenți ecologici, iar apa rezultată din proces, de asemenea în cantități foarte mici, este direcționată spre stații de tratare a apei industriale.

Toate deșeurile suplimentare periculoase și nepericuloase generate în procesul decontaminării revin în responsabilitatea noastră, asigurându-ne la fiecare pas de respectarea reglementărilor UE privind decontaminarea și managementul deșeurilor, prin autorizații acordate de Agenția Română de Mediu.

La Eltex principiile pe baza cărora acționăm nu sunt doar cele ale economiei generale, ci și ale muncii în echipă, cooperând mereu cu partenerii pentru dezvoltarea celor mai potrivite soluții pentru aceștia. Prin prezența fizică a colegilor noștri în locațiile de generare a deșeurilor, putem acorda împreună atenție metodelor de pre-colectare. Astfel, vei putea chiar tu, dar și angajații din fabrică să învățați cum pot fi evitate amestecarea nedorită și contaminarea accidentală.